x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר עובדיה
פרק א׳
כא וְעָלוּ מוֹשִׁעִים בְּהַר צִיּוֹן לִשְׁפֹּט אֶת־הַר עֵשָׂו וְהָיְתָה לַיהוָה הַמְּלוּכָה׃
21 Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.
JPS Tanach:
And saviours shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be the LORD’S.  
תרגום יונתן
וְיִסְקוּן מְשֵׁיזְבִין בְּטוּרָא דְצִיוֹן לְמֵידַן יַת כְּרַכָּא דְעֵשָׂו וְתִתְגְלֵי מַלְכוּתָא דַייָ עַל כָּל יַתְבֵי אַרְעָא׃

פירוש רש״י
ועלו שרי ישראל מושיעים בהר ציון: לשפוט את הר עשו ליפרע מהר עשו אשר עשו לישראל לשפוט יושטיציי״ר בלע״ז: הר עשו י״ת כרכא רבא דעשו: והיתה לה׳ המלוכה לימדך שאין מלכותו שלימה עד שיפרע מעמלק:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony