x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר מיכה
פרק ג׳
ג וַאֲשֶׁר אָכְלוּ שְׁאֵר עַמִּי וְעוֹרָם מֵעֲלֵיהֶם הִפְשִׁיטוּ וְאֶת־עַצְמֹתֵיהֶם פִּצֵּחוּ וּפָרְשׂוּ כַּאֲשֶׁר בַּסִּיר וּכְבָשָׂר בְּתוֹךְ קַלָּחַת׃ 3 Jecie mięso mojego ludu, zdzieracie z niego skórę i łamiecie jego kości; krajecie to tak jak mięso w garnku i jak pieczeń na patelni.
JPS Tanach:
Who also eat the flesh of my people, and flay their skin from off them, and break their bones; yea, they chop them in pieces, as that which is in the pot, and as flesh within the caldron.
תרגום יונתן
וְדִי בְזוּ נִכְסֵי עַמִי וּמָמוֹן יַקִירְהוֹן מִנְהוֹן נַסְבִין וְיַת שְׁאָרְהוֹן מְגַמְרִין תָּיְבִין וּמְפַלְגִין יַתְהוֹן כְּמָא דְפַלְגִין אֵיבָרַיָא לְגוֹ דוּדָא וְחוּלְקַיָא לְגוֹ קִדְרָא׃

פירוש רש״י
שאר עמי בשר עמי: ואת עצמותיהם פצחו פתחו להוציא המוח כמו (שם יד) פצחו רנה פתחו פה ברנה: ופרשו כאשר בסיר ומשברים האברים כאשר ישברו הנתחים הניתנים בסיר לבשל ופרשו לשון שבר כמו פרוש לרעב (שם נח) ולא יפרשו להם (ירמיה טז) פרשה ציון (איכה א): קלחת קלדיי״רא בלע״ז:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony