x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר נחום
פרק א׳
י כִּי עַד־סִירִים סְבֻכִים וּכְסָבְאָם סְבוּאִים אֻכְּלוּ כְּקַשׁ יָבֵשׁ מָלֵא׃ 10 Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów; spalone zostanie jak suche ściernisko.
JPS Tanach:
For though they be like tangled thorns, and be drunken according to their drink, they shall be devoured as stubble fully dry.
תרגום יונתן
אֲרֵי שִׁלְטוֹנֵי עַמְמַיָא דְבָזוּ יַת בֵּית יִשְׂרָאֵל וּכְמָא דְטָעַן בְּחַמְרָא אַטְעִיאוּנוּן שֵׁיצֵיאוּנוּן כְּמָא דִמְשַׁצְיָא אֶשְׁתָּא בְּקַשָׁא יְבֵישָׁא סַגִי׃

פירוש רש״י
כי עד סירים סבוכים כלומר פתאום תבא עליהם מכתם ולא ירדו מכבודם מעט מעט כי בעוד שהסירים והקוצי׳ נסבכים נשרשים בחזקה: וכסבאם סבואים ועודם במשתיהן ובשמחתן ויש פותרין כי עד סירים לשון הסרה: אכלו כקש יבש אשר נתמלא ונגמר בשולו ויבש: מלא אשובי״ר בלע״ז וכן מלאתך, המלאה הזרע:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony