x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר זכריה
פרק א׳
טז לָכֵן כֹּה־אָמַר יְהוָה שַׁבְתִּי לִירוּשָׁלִַם בְּרַחֲמִים בֵּיתִי יִבָּנֶה בָּהּ נְאֻם יְהוָה צְבָאוֹת וקוה [וְקָו] יִנָּטֶה עַל־יְרוּשָׁלִָם׃ 16 Dlatego tak mówi Pan: Zwróciłem się do Jeruzalemu ze zmiłowaniem, mój dom będzie w nim odbudowany — mówi Pan Zastępów — i znowu sznur mierniczy będzie rozciągnięty nad Jeruzalemem.
JPS Tanach:
Therefore thus saith the LORD: I return to with compassions: My house shall be built in it, saith the LORD of hosts, and a line shall be stretched forth over.
תרגום יונתן
בְּכֵן כִּדְנַן אֲמַר יְיָ אֱתוּב לִירוּשְׁלֵם בְּרַחֲמִין בֵּית מַקְדְשִׁי יִתְבְּנִי בָהּ אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת וְחוּט דִמְשַׁחְתָּא יִתְנְגֵד עַל בִּנְיָן כָתְלֵי יְרוּשְׁלֵם׃

פירוש רש״י
וקו ינטה למוד חומותיה ארכה ורחבה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony