x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר זכריה
פרק י״ד
א הִנֵּה יוֹם־בָּא לַיהוָה וְחֻלַּק שְׁלָלֵךְ בְּקִרְבֵּךְ׃ 1 Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w twoim gronie łupy odebrane tobie.
JPS Tanach:
Behold, a day of the LORD cometh, when thy spoil shall be divided in the midst of thee.
תרגום יונתן
הָא יוֹמָא דַעֲתִיד לְמֵיתֵי מִן קֳדָם יְיָ וִיפַלְגוּן בֵּית יִשְׂרָאֵל נִכְסֵי עַמְמַיָא בְּגַוִיךְ יְרוּשְׁלֵם׃

פירוש רש״י
הנה יום וגו׳ חביב להקב״ה: וחולק שללך בקרבך שלל שתשללי מעכו״ם גוג יחלקו יושביך בקרבך וכן ת״י ויפלגון ב״י נכסי עממיא בגויך ירושלם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony