x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר מלאכי
פרק א׳
ה וְעֵינֵיכֶם תִּרְאֶינָה וְאַתֶּם תֹּאמְרוּ יִגְדַּל יְהוָה מֵעַל לִגְבוּל יִשְׂרָאֵל׃ 5 Wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie: Wielki jest Pan poza granicami Izraela.
JPS Tanach:
And your eyes shall see, and ye shall say: ‘The LORD is great beyond the border of Israel.’
תרגום יונתן
וְעֵינֵיכוֹן יֶחְזְיָן וְאַתּוּן תֵּימְרוּן יִסְגֵי יְקָרָא דַייָ וְאַפְתֵּי יַת תְּחוּם יִשְׂרָאֵל׃

פירוש רש״י
יגדל ה׳ מעל לגבול ישראל יראה גדולתו מעל לגבולינו להודיע כי אנחנו עמו וי״ת יסגא יקרא דה׳ ואפתי ית תחו׳ ארעא דישראל:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony