x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק י׳
יד רָאִתָה כִּי־אַתָּה עָמָל וָכַעַס תַּבִּיט לָתֵת בְּיָדֶךָ
עָלֶיךָ יַעֲזֹב חֵלֵכָה יָתוֹם אַתָּה הָיִיתָ עוֹזֵר׃
14 Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, Aby to ująć w ręce swoje. Na tobie polega nieszczęśliwy, Tyś pomocą sierocie.
JPS Tanach:
Thou hast seen; for Thou beholdest trouble and vexation, to requite them with Thy hand; unto Thee the helpless committeth himself; Thou hast been the helper of the fatherless.
תרגום תהלים
גְלֵי קֳדָמָךְ מְטוּל דְאַנְתְּ לֵאוֹת וּרְגִיז עַל רַשִׁיעָא תַּסְעֵר אִסְתַּכַּל לְמִשְׁלַם אַגְרָא טָב לְצַדִיקַיָא בִּידָךְ עֲלָךְ יְסוֹבְרוּן עַנְיָךְ יַתֵּם אַנְתְּ הֲוֵיתָ סָעֵיד׃

פירוש רש״י
ראתה מה שהוא עושה ואתה מחריש: כי אתה כן דרכך שתביט עמל וכעס: לתת בידך בכחך אתה נותן יד לרשעים להצליח ברשעם: עליך יעזוב חלכה ישראל עמך שהם חילך הם עוזבים עליך את המשא שתעשה דין ברשעים, ומנחם פתר יעזוב ל׳ עזרה כמו (שמות כג) עזוב תעזוב עמו, ומנחם פתר חלכה ל׳ דל וחלך וכ׳ יסוד בתיבה: יתום אתה היית עוזר בימים ראשונים:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony