x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק י׳
ג כִּי־הִלֵּל רָשָׁע עַל־תַּאֲוַת נַפְשׁוֹ וּבֹצֵעַ בֵּרֵךְ נִאֵץ יְהוָה׃
3 Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, A chciwiec bluźni, znieważa Pana.
JPS Tanach:
For the wicked boasteth of his heart’s desire, and the covetous vaunteth himself, though he contemn the LORD.
תרגום תהלים
מְטוּל דְאִשְׁתַּבַּח רַשִׁיעָא עַל רִגְרוּג נַפְשֵׁיהּ דִמְבָרַךְ גַבְרָא טָלוֹמָא מַרְחַק מֵימְרָא דַיְיָ׃

פירוש רש״י
כי הלל רשע מוסב על למה ה׳ תעמוד ברחוק כי עתה עמלק הרשע מתהלל שמשיג כל תאות נפשו: ובוצע ברך נאץ ה׳ והגזלן שבח את עצמו לאמר נאץ ה׳ ושלום יהיה לי, ברך כמו ברך לשון פעל ותדע שאילו הי׳ שם דבר הי׳ הטעם למעלה באות הראשונה והיה נקוד פתח וזה נקוד קמץ קטן וטעמו למטה ברי״ש, ואל תתמה על ברך שלא אמר ברך שהרבה תיבות של רי״ש משמשות כך כגון אויב חרף ה׳ (לקמן עד) ולא נאמר חרף: נאץ כמו חרף וכן כל ל׳ ניאוץ כך פתר מנחם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony