x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק י״ד
א לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד
אָמַר נָבָל בְּלִבּוֹ אֵין אֱלֹהִים
הִשְׁחִיתוּ הִתְעִיבוּ עֲלִילָה אֵין עֹשֵׂה־טוֹב׃
1 Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.
JPS Tanach:
For the Leader. [A Psalm] of David. The fool hath said in his heart: ‘There is no God’; they have dealt corruptly, they have done abominably; there is none that doeth good.
תרגום תהלים
לְשַׁבָּחָא בְּרוּחַ נְבוּאָה עַל דָוִד אֲמַר שַׁטְיָא בִּלְבָבֵיהּ לֵית שׁוּלְטָנָא דֶאֱלָהָא בְאַרְעָא חֲבִילוּ עוֹבָדֵיהוֹן רָחֲקוּ טָבְתָא וְאַשְׁכָּחוּ עִלָא לֵית דַעֲבַד טָב׃

פירוש רש״י
אמר נבל בלבו וגו׳ שני מזמורים אמר דוד בספר זה בענין א׳ הראשון על נבוכדנצר והשני (לקמן נג) על טיטוס הרשע זה נתנבא על נבוכדנצר שעתיד ליכנס להיכל ולהחריבו ואין א׳ מכל חיילותיו מוחה בידו: אין אלהים ואעלה על במתי עב (ישעי׳ יד): השחיתו התעיבו עלילה מעללים:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony