x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק קמ״ה
ו וֶעֱזוּז נוֹרְאֹתֶיךָ יֹאמֵרוּ וגדלותיך [וּגְדֻלָּתְךָ] אֲסַפְּרֶנָּה׃
6 Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej.
JPS Tanach:
And men shall speak of the might of Thy tremendous acts; and I will tell of Thy greatness.
תרגום תהלים
וְעוּשְׁנָא דְחַלְתָּךְ יֵימְרוּן וְרַבָּנוּתָךְ יִשְׁתָּעוּן׃

פירוש רש״י
ועזוז נוראותיך יאמרו וגם אני גדולתך אספרנה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony