x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ט״ז
ב אָמַרְתְּ לַיהוָה אֲדֹנָי אָתָּה טוֹבָתִי בַּל־עָלֶיךָ׃
2 Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.
JPS Tanach:
I have said unto the LORD: ‘Thou art my Lord; I have no good but in Thee’;
תרגום תהלים
מַלֵילְתְּ אַנְתְּ נַפְשִׁי קֳדָם יְיָ אֱלָהִי אַנְתְּ בְּרַם טִיבָתִי לָא מִתְיְהִיבָא בַּר מִנָךְ׃

פירוש רש״י
אמרת לה׳ אדני אתה וגו׳ לכנסת ישראל אמר דוד יש עליך לומר לה׳ אדון אתה וידך על העליונה לכל הבא עלי, ד״א אמרת לה׳ אדני אתה, לנפשו הי׳ אומר וכן מצינו דוגמתו (ש״ב יג) ותכל דוד ופתרונו ותכל נפש דוד אף כאן אמרת נפשי לה׳ את נפשי יש עליך לומר כן להקב״ה (סא״א): טובתי בל עליך טובות שאתה עושה לי לא עליך הם לגמלני כי לא בצדקתי אתה מטיב לי:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony