x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ט״ז
ד יִרְבּוּ עַצְּבוֹתָם אַחֵר מָהָרוּ
בַּל־אַסִּיךְ נִסְכֵּיהֶם מִדָּם וּבַל־אֶשָּׂא אֶת־שְׁמוֹתָם עַל־שְׂפָתָי׃
4 Rozmnożą się boleści tych, Którzy chodzą za cudzymi bogami; Nie złożę im ofiar z krwi I nie wezwę imion ich wargami swoimi.
JPS Tanach:
Let the idols of them be multiplied that make suit unto another; their drink-offerings of blood will I not offer, nor take their names upon my lips.
תרגום תהלים
מַסְגָן צַלְמָנֵיהוֹן מִן בָּתַר כֵּן מוֹחָן לְקָרָבָא קוּרְבָּנֵיהוֹן לָא אֲקַבֵּל בְּרַעֲוָא נְסוּכֵהוֹן וְדַם קוּרְבָּנֵיהוֹן וְלָא אֶדְכַּר שׁוּמְהוֹן עַל סִפְוָתִי׃

פירוש רש״י
ירבו עצבותם וגו׳ כל זה אמרי לה׳ ירבו עצבותם של כופרים בך המהירי׳ וחרידי׳ לעבודת אל אחר, ל״א מהרו לשון מוהר דואירנ״ט בלעז: בל אסיך נסכיהם מדם אני לא אהיה כמותם לזרוק דם לע״ג ולא אשא שם ע״ג על שפתי:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony