x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ט״ז
ח שִׁוִּיתִי יְהוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד כִּי מִימִינִי בַּל־אֶמּוֹט׃
8 Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.
JPS Tanach:
I have set the LORD always before me; surely He is at my right hand, I shall not be moved.
תרגום תהלים
שִׁוִיתִי יְיָ לְקוּבְּלִי תְּדִירָא מְטוּל דִשְׁכִנְתֵּיהּ שַׁרְיָא עֲלַי לָא אַזוּעַ׃

פירוש רש״י
שויתי ה׳ לנגדי תמיד בכל מעשי שמתי מוראו לנגד עיני ולמה כי מימיני הוא תמיד לעזרני לבל אמוט, ד״א שויתי ה׳ לנגדי תמיד ס״ת היה עמו לקרות בו כל ימי חייו וזה שאמר מימיני בל אמוט ע״ש התורה שנתנה בימינו שאני עוסק בה ולפיכך בל אמוט (סא״א):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony