x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק י״ט
ח תּוֹרַת יְהוָה תְּמִימָה מְשִׁיבַת נָפֶשׁ עֵדוּת יְהוָה נֶאֱמָנָה מַחְכִּימַת פֶּתִי׃
8 Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości.
JPS Tanach:
The law of the LORD is perfect, restoring the soul; the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.
תרגום תהלים
אוֹרַיְיתָא דַייָ שְׁלֵמְתָּא מְתִיבָא נְפַשׁ סַהֲדוּתָא דַייָ מְהֵימְנָא מְחַכְּמָא שִׂבְרָא׃

פירוש רש״י
תורת ה׳ תמימה גם היא מאירה כשמש כמו שנאמר בסוף הענין מאירת עינים ואומר (משלי ו׳) כי נר מצוה ותורה אור ד״א ואין נסתר מחמתו ליום הדין וליהט אותם היום הבא (מלאכי ג׳) אבל תורת ה׳ תמימה היא משיבת נפש לדרכי חיים ומגינה היא על לומדיה מאותו להט כמו שנאמר וזרחה להם יראי שמי שמש צדקה ומרפא וגו׳ (שם): עדות ה׳ נאמנה נאמנת היא להעיד בלומדיה: משיבת נפש משיבתו מדרכי מיתה לדרכי חיים:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony