x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק כ״א
ה חַיִּים שָׁאַל מִמְּךָ נָתַתָּה לּוֹ אֹרֶךְ יָמִים עוֹלָם וָעֶד׃
5 Prosił cię o życie, dałeś mu je, Długie dni na zawsze, na wieki.
JPS Tanach:
He asked life of Thee, Thou gavest it him; even length of days for ever and ever.
תרגום תהלים
חַיֵי עַלְמָא שָׁאַל מִנָךְ יְהַבְתָּ לֵיהּ נָגְדָא דְיוֹמַיָא לְעַלְמֵי עָלְמִין׃

פירוש רש״י
חיים שאל ממך כשהייתי בורח לחוצה לארץ מפני שאול הייתי מתפלל אתהלך לפני ה׳ בארצות החיים (לקמן קי״ו): נתתה לו שהשיבותני לארץ ישראל: אורך ימים למלכותי שאמרת והכינותי את כסא ממלכתך עד עולם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony