x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק כ״ב
לא זֶרַע יַעַבְדֶנּוּ יְסֻפַּר לַאדֹנָי לַדּוֹר׃
31 Potomstwo będzie mu służyć, Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu.
JPS Tanach:
A seed shall serve him; it shall be told of the Lord unto the next generation.
תרגום תהלים
זַרְעֵיהּ דְאַבְרָהָם יִפְלְחוּן קֳדָמוֹי וִיחַווּן כֹּחַ גְבוּרְתָּא דַייָ לְדָרָא בַּתְרָאָה׃

פירוש רש״י
זרע יעבדנו וגו׳ זרע ישראל אשר תמיד עובדים אותו: יסופר לה׳ לדור סרס המקרא ודרשהו יסופר לדור אחרון לשם ה׳ ולשבחו את אשר עשה לאותו זרע:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony