x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ל״א
יד כִּי שָׁמַעְתִּי דִּבַּת רַבִּים מָגוֹר מִסָּבִיב
בְּהִוָּסְדָם יַחַד עָלַי לָקַחַת נַפְשִׁי זָמָמוּ׃
14 Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia, Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie, Spiskują, aby odebrać mi życie.
JPS Tanach:
For I have heard the whispering of many, terror on every side; while they took counsel together against me, they devised to take away my life.
תרגום תהלים
מְטוּל דִי שְׁמַעֵית טִיב בִּישׁ דְאָמְרִין עֲלַי עַמְמִין סַגִיאִין רְתִיתָא מֵחֲזוֹר חֲזוֹר בְּאִתְכַּנְשֵׁיהוֹן כַּחֲדָא עֲלַי לְמִסַב נַפְשִׁי חֲשִׁיבוּ׃

פירוש רש״י
דבת רבים עצת רבים, דבת לשון דובב שפתי ישנים (שיר ז׳) וכן כל דבה שבמקרא פרלר״יץ בלעז: מגור מסביב שמייראין ומפחדין אותי: בהוסדם בהתיעצם: זממו לשון מחשבה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony