x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ל״ה
טו וּבְצַלְעִי שָׂמְחוּ וְנֶאֱסָפוּ
נֶאֶסְפוּ עָלַי נֵכִים וְלֹא יָדַעְתִּי
קָרְעוּ וְלֹא־דָמּוּ׃
15 Lecz kiedy się potykam, oni cieszą się, I zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy, zbierają się potajemnie, Szarpią mnie nieustannie.
JPS Tanach:
But when I halt they rejoice, and gather themselves together; the abjects gather themselves together against me, and those whom I know not; they tear me, and cease not;
תרגום תהלים
וּבְתִבְרִי חֲדוּ וְאִתְכַּנָשׁוּ מִתְכַּנְשִׁין עֲלֵי רַשִׁיעַיָא דְמַכְּכִין לִי בְּמִלְהוֹן וְלָא חַכִּימֵית אִלוּ מְבַזְעִין מַשְׁכִי וְלָא מַפְקִין דְמָא׃

פירוש רש״י
ובצלעי שמחו ונאספו וכשאני צולע ששבר בא עלי שמחו ונאספו: נאספו עלי נכים אנשי׳ פסחי׳ כמו שאנו מתרגמינן נכה חגירא, ומנחם חברו כמו נכאי׳ (ישעיה ט״ז) אימנויישי״ץ בלעז: כרעו ולא דמו אילו היו קורעין את בשרי לא היה דמי שותת לארץ כשמלבינין פני:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony