x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ל״ז
טז טוֹב־מְעַט לַצַּדִּיק מֵהֲמוֹן רְשָׁעִים רַבִּים׃
16 Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego Niż mnóstwo dostatków u bezbożnych.
JPS Tanach:
Better is a little that the righteous hath than the abundance of many wicked.
תרגום תהלים
טָב קֳדָם יְיָ זְעֵרוּת צַדִיקַיָא מֵרִכְפַּת רַשִׁיעִין סַגִיעִין׃

פירוש רש״י
טוב מעט לצדיק טובים מעט אנשים שהולכים לעזרת הצדיקים: מהמון רשעים רבים אמרפל וחביריו שהתחילו מלחמ׳ בעולם בשביל לשבות את לוט ולהתגרות באברהם מעט אנשים שהיו עם אברה׳ הצליחו והרגו כל אותן האוכלסין:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony