x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק נ׳
ד יִקְרָא אֶל־הַשָּׁמַיִם מֵעָל וְאֶל־הָאָרֶץ לָדִין עַמּוֹ׃
4 Przyzywa niebiosa z góry I ziemię, aby sądzić swój lud:
JPS Tanach:
He calleth to the heavens above, and to the earth, that He may judge His people:
תרגום תהלים
יִקְרָא לְאַנְגְלֵי מְרוֹמָא מִלְעֵיל וּלְצַדִיקֵי אַרְעָא מִלְרַע לְמִימְתַח דִין עַל עַמֵיהּ׃

פירוש רש״י
יקרא אל השמים לפקוד על שר האומות שבמרום: ואל הארץ לפקוד על מלכי מצרים: לדין עמו לנקום נקמת עמו כמו כי ידין עמו ודם עבדיו יקום (דברי׳ ל״ב):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony