x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק נ״ה
כב חָלְקוּ מַחְמָאֹת פִּיו וּקְרָב־לִבּוֹ
רַכּוּ דְבָרָיו מִשֶּׁמֶן וְהֵמָּה פְתִחוֹת׃
22 Gładsze niż masło są usta jego, Ale wrogość jest w sercu jego; Miększe niż oliwa są słowa jego. Ale to miecze obnażone.
JPS Tanach:
Smoother than cream were the speeches of his mouth, but his heart was war; his words were softer than oil, yet were they keen-edged swords.
תרגום תהלים
שְׁעִיְעָן יַתִּיר מִן שְׁמַן דְגוּבְנִין מִילֵי פּוּמֵיהּ וְהֵיךְ זְיָנֵי קְרָבָא לִבֵּיהּ רְכִיכָן מִלוֹי יַתִּיר מִן מְשַׁח וְאִינוּן מוּרְנְיָן דִקְטוֹל׃

פירוש רש״י
חלקו לשון חלקלקות (לעיל ה׳): מחמאות לשון חמאה והמ״ם הראשונה יסוד נופל היא בתיבה כמ״ם של מעשה וכמ״ם של מאמר: וקרב לבו לבו למלחמה: והמה פתחות מנחם פתר לשון חרבות כמו ואת ארץ נמרוד בפתחיה (מיכה ה׳) כפיות חרב (סא״א), ואומר אני לשון קללה הוא בלשון ארמי כדאמר כתב אמימר פתיחא עלה והוא שטר שמתא:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony