x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק נ״ח
ח יִמָּאֲסוּ כְמוֹ־מַיִם יִתְהַלְּכוּ־לָמוֹ
יִדְרֹךְ חִצָּו כְּמוֹ יִתְמֹלָלוּ׃
8 Niech znikną jak woda, która spływa; Niech strzały, które wypuszczą, będą stępione!
JPS Tanach:
Let them melt away as water that runneth apace; when he aimeth his arrows, let them be as though they were cut off.
תרגום תהלים
יִתְמְסוּן בְחוֹבֵיהוֹן הֵיךְ מַיָא יִזְלוּן לְהוֹן וְנָגִיד גִדְרוֹי אַמְטֻלְהוֹן וִיהוֹן מִתְגוֹרְרִין׃

פירוש רש״י
ימאסו לעצמם שיהיו נמאסים בעיניהם מדאגה וכמו במים יתהלכו דוגמתו (יחזקאל כ״א) כל ברכים תלכנה מים מדמעות (סא״א): ידרוך חציו הקב״ה לנגד׳ כדי שיתמוללו, יתמוללו שיאנ״ט פרוייאיי״ץ בלעז:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony