x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ס״ח
יב אֲדֹנָי יִתֶּן־אֹמֶר הַמְבַשְּׂרוֹת צָבָא רָב׃
12 Pan daje hasło, Zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki.
JPS Tanach:
The Lord giveth the word; the women that proclaim the tidings are a great host.
תרגום תהלים
יְיָ יְהַב פִּתְגָמֵי אוֹרַיְתָא לְעַמֵיהּ בְּרַם מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן מְכַשְׁרִין מֵימַר אֱלָהָא לְחַלְוַת רַבָּא דְיִשְׂרָאֵל׃

פירוש רש״י
ה׳ יתן אומר המבשרות וגו׳ אומר מאמר עוד הוא ישאג בקול להשמיע צבאות הגוים הרבים ומהו האומר:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony