x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ס״ח
טז הַר־אֱלֹהִים הַר־בָּשָׁן הַר גַּבְנֻנִּים הַר־בָּשָׁן׃
16 Górą Bożą jest góra Baszan, Górą pełną szczytów góra Baszan.
JPS Tanach:
A mountain of God is the mountain of Bashan; a mountain of peaks is the mountain of Bashan.
תרגום תהלים
טוּר מוֹרִיָה אֲתַר דִי פְלַחוּ אֲבָהָת עַלְמָא קֳדָם יְיָ אִתְבְּחַר לְבִנְיַן בֵּית מַקְדְשָׁא וְטוּר סִינַי לְמוֹהֲבִית אוֹרַיְתָא טוּר מַתְנָן טוּר תָּבוֹר וְכַרְמֵל אִתְפְּסִילוּ אִתְעֲבֵד לְהוֹן גִבְבָא הֵיךְ טוּר מַתְנָן׃

פירוש רש״י
הר אלהים הר בשן והיכן פירשה בהר סיני שהוא הר אלהים סמוך לבשן בעבר הירדן: הר גבנונים הר המיוחד שבהרים: גבנונים לשון הרים על שם גובהם כמו (יחזקאל ט״ז) ותבני לך גב כל דבר גבוה קרוי גב:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony