x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ס״ח
יח רֶכֶב אֱלֹהִים רִבֹּתַיִם אַלְפֵי שִׁנְאָן אֲדֹנָי בָם סִינַי בַּקֹּדֶשׁ׃
18 Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy; Pan przybył z Synaju do świątyni.
JPS Tanach:
The chariots of God are myriads, even thousands upon thousands; the Lord is among them, as in Sinai, in holiness.
תרגום תהלים
אַרְתִּיכִין דֶאֱלָהָא תְּרֵין רִבְבָן דְנוּר דְלִיק תְּרֵין אַלְפִין דְאַנְגְלַיָא מַדְבְּרִין לְהוֹן שְׁכִנְתָּא דַייָ שְׁרָת עֲלֵיהוֹן עַל טוּרָא דְסִינָי בִּקְדוּשָׁה׃

פירוש רש״י
רכב אלהים וגו׳ עוד זה מוסב על ה׳ יתן אומר להזכיר חבת עמו אף כשנגלה רכב אלהים רבותים של אלפים שנאנים שנונים מלאכים חדים וה׳ היה ביניהם בסיני בקודש אף שם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony