x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ס״ח
כד לְמַעַן תִּמְחַץ רַגְלְךָ בְּדָם לְשׁוֹן כְּלָבֶיךָ מֵאֹיְבִים מִנֵּהוּ׃
24 Aby noga twoja brodziła we krwi, Język psów twoich miał żer swój z wrogów.
JPS Tanach:
That thy foot may wade through blood, that the tongue of thy dogs may have its portion from thine enemies.’
תרגום תהלים
מִן בִּגְלַל דְיֶחֱמוּן פּוּרְעֲנוּת רַשִׁיעָא יִטְמְשׁוּן רַגְלֵיהוֹן בְּדַם קַטִילִין לִישָׁן חֵיוָת בָּרָא מִן תַּרְבֵּיהוֹן יִדְהֲנוּן מִן בַּעֲלֵי דְבָבָא מִנְהוֹן יִסְבְּעוּן׃

פירוש רש״י
למען תמחץ רגלינו: בדם כשימחץ את ראש האויב תהא רגלינו בוקעת בדמם תמחץ לשון בוקע בתוך הדם כמו (שופטי׳ ה) מחצה וחלפה רקתו כמו בקעה ול׳ משנה הוא והיו עולי רגלים בוקעים עד ארכבותיהם בדם ד״א תמחץ שם כלי ששואבין בו יין מן הבור מחץ שמו במסכת ע״ג, ולשון כלביך מדם האויבים: מנהו תהיה פרנסתו כדאמרינן מאי משמע דמן לישנא דמזוני הוא דכתיב (דניאל א׳) אשר מנה את מאכלכם וגומר:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony