x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ס״ח
ל מֵהֵיכָלֶךָ עַל־יְרוּשָׁלִָם לְךָ יוֹבִילוּ מְלָכִים שָׁי׃
30 Z świątyni twojej nad Jeruzalemem! Tobie niech przyniosą królowie dary.
JPS Tanach:
Out of Thy temple at, whither kings shall bring presents unto Thee.
תרגום תהלים
מִן הֵיכְלָךְ תְּקַבֵּל קוּרְבָּנַיָא עַל יְרוּשְׁלֶם שְׁכִנְתָּךְ שָׁרְיָא מִפַּנִקְטֵיהוֹן לָךְ יַיְתוּן מַלְכַיָא קוּרְבָּנַיָא׃

פירוש רש״י
מהיכלך על ירושלם וממה שיראו המלכים כבוד היכלך אשר על ירושלים יובילו לך דורון ושי:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony