x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ס״ח
לא גְּעַר חַיַּת קָנֶה עֲדַת אַבִּירִים בְּעֶגְלֵי עַמִּים מִתְרַפֵּס בְּרַצֵּי־כָסֶף
בִּזַּר עַמִּים קְרָבוֹת יֶחְפָּצוּ׃
31 Zgrom zwierzę w trzcinie, Stado byków wraz z cielcami ludów! Niech płaszczą się ci, którzy lubują się w pieniądzu, Rozprosz narody, które chcą wojny!
JPS Tanach:
Rebuke the wild beast of the reeds, the multitude of the bulls, with the calves of the peoples, every one submitting himself with pieces of silver; He hath scattered the peoples that delight in war!
תרגום תהלים
נְזוֹף בְּמַשִׁרְיַת חַיָבִין תְּרַע יַתְהוֹן הֵיךְ קַנְיָא כְּנִישַׁת גִבָּרִין דְמִתְרַחֲצִין בְּעֶגְלַיָא טַעֲוַת עַמַיָא רְעוּתֵיהּ בְּעַמָא דִי מִתְעַסְקִין בִּרְעוּתָא בְּאוֹרַיְתָא דִזְקִיקָא מִן סִימָא בַּדַר עַמַיָא דִלְאַגָחָא קְרָבָא צָבִין׃

פירוש רש״י
גער חית קנה זה עמלק שנמשל כחית יער הדר בין הקנים: עדת אבירים בעגלי עמים עם ששמנו ועשתו כפרים אבירים בתוך שאר האומות שאינם אלא כעגלים לנגדם: מתרפס ברצי כסף אינם מתרצי׳ לכל אדם אלא א״כ מרצה להם מעות: בזר עמים פזרו את השבטים כד״א (דברים ל״ג) אף חובב עמים ותמיד קרבות יחפצון, חפצים להלחם בנו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony