x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר איוב
פרק א׳
ו וַיְהִי הַיּוֹם וַיָּבֹאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים לְהִתְיַצֵּב עַל יְהוָה וַיָּבוֹא גַם הַשָּׂטָן בְּתוֹכָם׃ 6 Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan.
JPS Tanach:
Now it fell upon a day, that the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them.
תרגום איוב
וַהֲוָה בְיוֹמָא דְדִינָא בְּרֵישׁ שַׁתָּא וַאֲתוֹ כִתֵּי מַלְאָכַיָא לְמֵקוּם בְּדִינָא קֳדָם יְיָ וְאָתֵי לְחוֹד סִטְנָא בִּמְצִיעֲהוֹן׃

פירוש רש״י
ויהי היום אותו יום שהיה ר״ה (שהוא יום תרועה וצוה הקב״ה לשטן להביא זכות וחובה של כל הבריות הה״ד משוט בארץ): ויבואו בני האלהים להתיצב על ה׳ לריב עמו שאין להתיצב אלא על דין שנאמר (ישעיה ג) נצב לריב ה׳: ויבא גם השטן בתוכם לקטרג הבריות:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony