x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר איוב
פרק ל״ה
טו וְעַתָּה כִּי־אַיִן פָּקַד אַפּוֹ וְלֹא־יָדַע בַּפַּשׁ מְאֹד׃
15 I właśnie teraz, gdy jego gniew nie karze i On nie zważa zbytnio na występek,
JPS Tanach:
And now, is it for nought that He punished in His anger? And hath He not full knowledge of arrogance?
תרגום איוב
וּכְדוּן אֲרוּם כְּאִלוּ לָא הֲוָה אַסְעַר רוּגְזֵיהּ וְלָא יְדַע לַאֲפּוּשֵׁי לַחֲדָא׃

פירוש רש״י
ועתה דע לך כי אין היא פקידת (אפו) זאת עליך אינה כלום לפי רוב עוונותך: ולא ידע בפש מאד ברוב חטאך התנהג הבור׳ כאילו לא ידעם: בפש ל׳ רוב כמו ופשתם (מלאכי ג) וכמו כי תפושו וגו׳ (ירמיה נ) כי פשה הנגע (ויקרא יג):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony