x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ויקרא
פרק כ״ז
כח אַךְ־כָּל־חֵרֶם אֲשֶׁר יַחֲרִם אִישׁ לַיהוָה מִכָּל־אֲשֶׁר־לוֹ מֵאָדָם וּבְהֵמָה וּמִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ לֹא יִמָּכֵר וְלֹא יִגָּאֵל כָּל־חֵרֶם קֹדֶשׁ־קָדָשִׁים הוּא לַיהוָה׃ 28 Jednak wszystko, co jest obłożone klątwą, co ktoś przez zaklęcie poświęca Panu ze wszystkiego, co posiada — czy to będzie człowiek, czy bydlę, czy dziedziczne pole — nie może zostać sprzedane ani wykupione. Wszystko, co jest obłożone klątwą, należy jako świętość nad świętościami do Pana.
JPS Tanach:
Notwithstanding, no devoted thing, that a man may devote unto the LORD of all that he hath, whether of man or beast, or of the field of his possession, shall be sold or redeemed; every devoted thing is most holy unto the LORD.
תרגום אונקלוס
בְּרַם כָּל חֶרְמָא דְּיַחְרֵים גְּבַר קֳדָם יְיָ מִכָּל דְּלֵיהּ מֵאֲנָשָׁא וּבְעִירָא וּמֵחֲקַל אַחְסָנְתֵיהּ לָא יִזְדַּבַּן וְלָא יִתְפְּרֵיק כָּל חֶרְמָא קֹדֶשׁ קֻדְשִׁין הוּא קֳדָם יְיָ׃

פירוש רש״י
אך כל חרם וגו׳ נחלקו רבותינו בדבר יש אומרים׃ סתם חרמים להקדש. ומה אני מקיים (במדבר יח יד) כל חרם בישראל לך יהיה? בחרמי כוהנים שפירש ואמר׃ הרי זה חרם לכהן. ויש שאמרו׃ סתם חרמים לכוהנים׃ לא ימכר ולא יגאל אלא ינתן לכהן. לדברי האומר סתם חרמים לכוהנים, מפרש מקרא זה בסתם חרמים. והאומר סתם חרמים לבדק הבית, מפרש מקרא זה בחרמי כוהנים, שהכל מודים שחרמי כוהנים אין להם פדיון עד שיבואו ליד כהן, וחרמי גבוה נפדים׃ כל חרם קדש קדשים הוא האומר סתם חרמים לבדק הבית מביא ראיה מכאן. והאומר סתם חרמים לכוהנים מפרש כל חרם קדש קדשים הוא לה׳, ללמד שחרמי כוהנים חלים על קדשי קדשים ועל קדשים קלים, ונותן לכהן. כמו ששנינו במסכת ערכין (כח ב)׃ אם נדר נותן דמיהם, ואם נדבה נותן את טובתה׃ מאדם כגון שהחרים עבדיו ושפחותיו הכנענים׃

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony