x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת שיר השירים
פרק ב׳
ב כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים כֵּן רַעְיָתִי בֵּין הַבָּנוֹת׃ 2 Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami.
JPS Tanach:
As a lily among thorns, so is my love among the daughters.
תרגום שיר השירים
וּבְעִדָּן דַּאֲנָא סָטְיָא מִן אוֹרְחָא דְּתָקְנָא קֳדָמוֹי וְאִיהוּ מְסַלֵּיק שְׁכִינַת קוּדְשֵׁיהּ מִנִּי אֲנָא מְתִילָא לְוַרְדָּא דְּמִלַּבְלְבָא בֵּינֵי סִלְוַיָּא דִּנְעִיצָן עָפְיַהָא וּבְזִיעָן הַכְּדֵין אֲנָא נְעִיצָא וּבְזִיעָא מִגְּזֵירָן בִּישָׁן בְּגָלוּתָא בֵּינֵי מַלְכֵי עַמְמַיָּא׃

פירוש רש״י
כשושנה בין החוחים שמנקבין אותם ותמיד היא עומדת בנויה ואדמימותה כן רעיתי בין הבנות מפתות אותה לרדוף אחריהם לזנות כמותם אחרי אלהים אחרים והיא עומדת באמונתה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony