x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת שיר השירים
פרק ב׳
ד הֱבִיאַנִי אֶל־בֵּית הַיָּיִן וְדִגְלוֹ עָלַי אַהֲבָה׃ 4 Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość.
JPS Tanach:
He hath brought me to the banqueting-house, and his banner over me is love.
תרגום שיר השירים
אֲמַרַת כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל אַעֵיל יָתִי יְיָ לְבֵית מְתִיבַת מִדְרָשָׁא דְּסִינַי לְמֵילַף אוֹרַיְתָא מִפּוּם מֹשֶׁה סָפְרָא רַבָּא וְטֵיקַס פִּקּוֹדוֹי קַבֵּילִית עֲלַי בְּחִבְּתָא וַאֲמַרִית כָּל דְּפַקֵּיד יְיָ אַעֲבֵיד וְאֶשְׁמַע׃

פירוש רש״י
ודגלו עלי אהבה וקבוצתי שדגלני אליו אהבה היא עלי עודני זוכרת אהבתו ודגלו אשר״ייט בלעז:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony