x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת רות
פרק א׳
יז בַּאֲשֶׁר תָּמוּתִי אָמוּת וְשָׁם אֶקָּבֵר כֹּה יַעֲשֶׂה יְהוָה לִי וְכֹה יוֹסִיף כִּי הַמָּוֶת יַפְרִיד בֵּינִי וּבֵינֵךְ׃ 17 Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie.
JPS Tanach:
where thou diest, will I die, and there will I be buried; the LORD do so to me, and more also, if aught but death part thee and me.’
תרגום רות
אֲמַרַת נָעֳמִי אִית לַנָא אַרְבַּע דִּינֵי מוֹתָא לְחַיָּבַיָּא רְגֵימַת אַבְנָא וִיקֵידַת נוּרָא וּקְטֵילַת סַיְפָא וּצְלֵיבַת קֵיסָא אֲמַרַת רוּת בְּכָל מַה דִּתְמוּתִי אֲמוּת אֲמַרַת נָעֳמִי אִית לַנָא בֵּית קְבוּרְתָא אֲמַרַת רוּת וְתַמָּן אֱהֶא קְבִירָא וְלָא תוֹסִיפִי עוֹד לְמַלָּלָא כִּדְנָן יַעֲבֵיד יְיָ לִי וְכִדְנָן יוֹסִיף עֲלַי אֲרוּם מוֹתָא יְהֵי מַפְרֵישׁ בֵּינִי וּבֵינָךְ׃

פירוש רש״י
כה יעשה ה׳ לי כאשר התחיל להרע שיצאה בי ידו להמית אישי ולירד מנכסי: וכה יוסיף אם יפריד ביני וביניך כי אם המות:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony