x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת איכה
פרק א׳
ג גָּלְתָה יְהוּדָה מֵעֹנִי וּמֵרֹב עֲבֹדָה הִיא יָשְׁבָה בַגּוֹיִם לֹא מָצְאָה מָנוֹחַ כָּל־רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים׃  3 Na wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i w ciężką niewolę. Zamieszkał między poganami i nie znajduje odpocznienia. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go wśród ucisku.
JPS Tanach:
Judah is gone into exile because of affliction, and because of great servitude; she dwelleth among the nations, she findeth no rest; all her pursuers overtook her within the straits.
תרגום איכה
אִיזִילוּ בֵּית יְהוּדָה בְּגָלוּתָא עַל דַהֲווֹ מְעַנִּין יַתְמִין וְאַרְמְלָן וְעַל סְגִיאוּת פּוּלְחָנָא דַהֲווֹ מְפַלְחִין בַּאֲחוּהוֹן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דְאִזְדַבְּנוּ לְהוֹן וְלָא קָרוּ חֵירוּתָה לְעַבְדֵיהוֹן וְאַמְהַתהוֹן דַהֲווֹ מִזַּרְעֲיַת יִשְׂרָאֵל וּבְגִין כֵּן אַף אִנּוּן אִתְמְסָרוּ בְּיַד עַמְמַיָּא וּכְנִשְׁתָּא דְבֵית יְהוּדָה יָתְבָא בְּגוֹ עַמְמַיָּא וְלָא אַשְׁכָּחוּ נְיָחָא מִפּוּלְחָנָא קַשְׁיָא דְשַׁעְבִּידוּ יָתָה וְכָל דַהֲוָה רָדִיף יָתָהּ אַדְבִּיקוּ יָתָהּ כַּד הִיא מִתְחַבְּאָה בֵּין תְּחוּמַיָּא וְאָעִיקוּ לָהּ׃

פירוש רש״י
גלתה יהודה מארצה: מעני מחמת עוני: ומרוב עבודה שהכבידו עליה כשדים: היא ישבה בגוים ובמקום שגלתה וישבה שם לא מצאה מנוח: בין המצרים שיש גובה מכאן ומכאן ואין מקום לנוס: המצרים גבולים של שדה וכרם ומדרש אגדה בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony