x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק א׳
טו מְעֻוָּת לֹא־יוּכַל לִתְקֹן וְחֶסְרוֹן לֹא־יוּכַל לְהִמָּנוֹת׃ 15 To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć.
JPS Tanach:
That which is crooked cannot be made straight; and that which is wanting cannot be numbered.
תרגום קהלת
גְּבַר דִּסְרִיכָן אוֹרְחָתֵיהּ בְּעַלְמָא הָדֵין וּמִית בְּהוֹן וְלָא הֲדַּר בִּתְיוּבְתָּא לֵית לֵיהּ רְשׁוּ לִאִיתַקְנָא בָּתַר מוֹתֵיהּ וּגְבַר חֲסַר מִן אוֹרַיְתָא וּפִקוּדַיָּא בְּחַיּוֹהִי בָּתַר מוֹתֵיהּ לֵית לֵיהּ רְשׁוּ לְאִיתְמְנָאָה עִם צַדִּיקַיָּא בְּגִנְּתָא דְּעֵדֶן׃

פירוש רש״י
מעוות בחייו לא יוכל לתקון משמת מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת ורבותינו פירשו על הבא על הערוה והוליד ממזר או על ת״ח הפורש מן התורה שיהה ישר מתחילתו ונתעוות: וחסרון לא יוכל להמנות זה שחסר עצמו ממנין הכשרים לא יוכל להמנות עמהם בקבול שכרם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony