x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק א׳
ב הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל׃ 2 Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność.
JPS Tanach:
Vanity of vanities, saith Koheleth; vanity of vanities, all is vanity.
תרגום קהלת
כַּד חֲזָא שְׁלֹמֹה מַלְכָּא דְּיִשְׂרָאֵל בְּרוּחַ נְבוּאָה יָת מַלְכוּת רְחַבְעָם בְּרֵיהּ דְעָתִיד לְאִתְפַּלְגָא עִם יָרָבְעָם בַּר נְבָט וְיָת יְרוּשְׁלֵם וּבֵית מוּקְדְשָׁא דְאִינוּן עֲתִידִין לְמֶחֱרַב וְיָת בְנֵי עַמָּא בֵּית יִשְׂרָאֵל דִי אִינוּן עֲתִידִין לְמִגְלֵי אָמַר בְּמֵימְרֵיהּ הֲבֵל הֲבָלַיָא עַלְמָא הָדֵין הֲבֵל הֲבָלַיָא כָּל מַה דִּטְרָחִית אֲנָא וְדָוִד אַבָּא כּוּלֵיה הֲבַלוּ׃

פירוש רש״י
הבל הבלים אמר קהלת קהלת קורא תגר ואומר על כל יציר׳ שבעת ימי בראשית שהכל הבל של הבלים הוא: הבל הבל נקוד חטף פתח לפי שהוא דבוק כלומר הבל שבהבלים שבעת הבלים כנגד מעשה שבעת ימי בראשית:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony