x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק א׳
ג מַה־יִּתְרוֹן לָאָדָם בְּכָל־עֲמָלוֹ שֶׁיַּעֲמֹל תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ׃ 3 Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem?
JPS Tanach:
What profit hath man of all his labour wherein he laboureth under the sun?
תרגום קהלת
מַה מוֹתַר אִית לֶאֱנָשׁ בָּתַר דִי יָמוּת מִן כָּל טוֹרְחֵי דְּהוּא טָרַח תְּחוֹת שִׁמְשָׁא בְּעַלְמָא הָדֵין אֱלָהֵן לְמֶעֱסַק בְּאוֹרַיְיתָא לְקַבָּלָא אֲגִיר שְׁלִים לְעַלְמָא דְּאָתֵי קֳדָם מָרֵי עָלְמָא׃

פירוש רש״י
מה יתרון שכר ומותר: תחת השמש תמורת התורה שהיא קרויה אור שנאמר (משלי ו) ותורה אור כל עמל שהוא מחליף בו את עסק התורה מה שכר בו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony