x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק א׳
ח כָּל־הַדְּבָרִים יְגֵעִים לֹא־יוּכַל אִישׁ לְדַבֵּר לֹא־תִשְׂבַּע עַיִן לִרְאוֹת וְלֹא־תִמָּלֵא אֹזֶן מִשְּׁמֹעַ׃ 8 Ludzie się trudzą mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem.
JPS Tanach:
All things toil to weariness; man cannot utter it, the eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing.
תרגום קהלת
כָּל פִּתְגָמַיָּא דַּעֲתִידִין לְמֶהֱוֵי בְּעַלְמָא אִשְׁתַּלְהִיאוּ בְּהוֹן נְבִיַּיָּא קַדְמָאִין וְלָא יְכִילוּ לְמַשְׁכַּח סוֹפֵיהוֹן בְּרַם הַכֵי לֵית לֵיהּ רְשׁוּ לִגְבַר לְמַלָּלָא מַה דַּעֲתִיד לְמֵיתֵי בַּתְרוֹהִי וְלָא יָכִילָא עֵינָא לְמֶחֱזֵי כָּל מַה דַּעֲתִיד לְמֶהֱוֵי בְּעַלְמָא וְלָא יָכִילָא אוּדְנָא לְאִתְמְלָאָה מִלְּמִשְׁמַע [כָּל] פִּתְגָמֵי דְכָל דַיָירֵי אַרְעָא׃

פירוש רש״י
כל הדברים יגעים וגו׳ לא תשבע עין ולא תמלא אזן מוסב על מה יתרון אם מחליף הוא עסק התורה לדבר בדברים בטלים הרי הם יגעים ולא יוכל להשיג את כולם ואם במראי׳ העין בא לעסיק עינו לא תשבע ואם בשמיעת אזן אזנו לא תמלא:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony