x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ב׳
ו עָשִׂיתִי לִי בְּרֵכוֹת מָיִם לְהַשְׁקוֹת מֵהֶם יַעַר צוֹמֵחַ עֵצִים׃ 6 Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew.
JPS Tanach:
I made me pools of water, to water therefrom the wood springing up with trees;
תרגום קהלת
בְּחָנִית בֵּית מַשְׁקְיָא דְּמַיָּא אֵידֵין חֲזֵי לְאַשְׁקָאָה אִילָנַיָּא וְאֵידֵין חֲזֵי לְאַשְׁקָאָה עִסְבִּין וַעֲבָדִית לִי פְּרַקְטָנִין דְּמַיָּא לְאַשְׁקָאָה מִנְּהוֹן אֲפִילוּ חוּרְשָׁא דִי מְרַבֵּי קֵיסִין לְאַסָּקָא׃

פירוש רש״י
ברכות מים כמין ביברים של דגים שחופרין בקרקע:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony