x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ה׳
טז גַּם כָּל־יָמָיו בַּחֹשֶׁךְ יֹאכֵל וְכָעַס הַרְבֵּה וְחָלְיוֹ וָקָצֶף׃ 16 Nadto przez całe życie miał mrok i smutek, wiele zmartwienia i choroby, i niezadowolenie.
JPS Tanach:
All his days also he eateth in darkness, and he hath much vexation and sickness and wrath.
תרגום קהלת
אוּף כָּל יְמוֹהִי בַּחֲשׁוֹכָא שָׁרָא בְּדִיל דְלַחֲמוֹהִי בִּלְחוֹדוֹהִי טָעִים וּבִנְסִיס סַגֵּי חֲזֵי וּבְמַרְעִין וּרְגִיז הֲווֹ חַיּוֹהִי׃

פירוש רש״י
וחליו כמו וחולי והו״יו יתירה כמו וי״ו של (תהלים קד) חיתו יער:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony