x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ה׳
יח גַּם כָּל־הָאָדָם אֲשֶׁר נָתַן־לוֹ הָאֱלֹהִים עֹשֶׁר וּנְכָסִים וְהִשְׁלִיטוֹ לֶאֱכֹל מִמֶּנּוּ וְלָשֵׂאת אֶת־חֶלְקוֹ וְלִשְׂמֹחַ בַּעֲמָלוֹ זֹה מַתַּת אֱלֹהִים הִיא׃ 18 Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego, i mieć w tym swój dział, i radować się w swoim trudzie — jest to dar Boży,
JPS Tanach:
Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labour—this is the gift of God.
תרגום קהלת
אוּף כָּל אֱנָשׁ דִּיהַב לֵיהּ יְיָ עוֹתָר וְנִכְסִין וְאַשְׁלְטֵיהּ [יְיָ] לְמֵיכַל מִנֵּיהּ בְּעַלְמָא הָדֵין וּלְמֶעֱבַּד מִנֵּיהּ צִדְקְתָא וּלְקַבָּלָא אֲגַר שְׁלִים בְּעַלְמָא דְּאָתֵי וּלְמִבְדַח בְּטוּרְחֵיהּ עִם צַדִּיקַיָּא הַא דָא מַתְּנָא דְּאִתְיְהִיבַת לֵיהּ בְּמַזָּלֵיהּ מִן קֳדָם יְיָ הוּא׃

פירוש רש״י
והשליטו לאכל ממנו בחייו: לשאת את חלקו במותו שיזכהו לעסוק בתורה ובמצות בחייו כדי שיקבל שכר:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony