x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ה׳
ח וְיִתְרוֹן אֶרֶץ בַּכֹּל היא [הוּא] מֶלֶךְ לְשָׂדֶה נֶעֱבָד׃ 8 Lecz w każdym razie korzyścią dla kraju jest to, że nad uprawną ziemią czuwa król.
JPS Tanach:
But the profit of a land every way is a king that maketh himself servant to the field.
תרגום קהלת
וּמוֹתַר שְׁבָח פּוּלְחָנוּת אַרְעָא עַל כּוֹלָא הִיא דִּבְעִדָּן דִמְרוֹדִין בְּנֵי מַלְכוּתָא וּמַלְכָּא מִתְיְהֵיב בְּפַצְחֵיהוֹן מִן קֳדָמֵיהוֹן אִין לֵית לֵיהּ עִיבּוּר לְמֵיכַל הַהוּא מַלְכָּא לִגְבַר פָּלַח בְּחַקְלָא מִתְעֲבֵיד עֲבַד מִשְׁתַּעְבֵּד׃

פירוש רש״י
ויתרון ארץ בכל היא ויתרון של יושבי הארץ שהם מתגאים ומכעיסים למקום: בכל הוא בכל דבר הוא עושה שליחותו ליפרע ואפילו על ידי יתושין כדרך שעשה לטיטוס: מלך לשדה נעבד הקב״ה נעשה פועל לציון ליתבע עלבונה ממחריבה ולשלם שכרה לבוניה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony