x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ז׳
טז אַל־תְּהִי צַדִּיק הַרְבֵּה וְאַל־תִּתְחַכַּם יוֹתֵר לָמָּה תִּשּׁוֹמֵם׃ 16 Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego: dlaczego miałbyś sam siebie gubić?
JPS Tanach:
Be not righteous overmuch; neither make thyself overwise; why shouldest thou destroy thyself?
תרגום קהלת
לָא תְהֵי זַכַּאי יַתִּיר בְּעִדָּן דְּאִתְחַיֵב חַיָּבָא קְטוֹל בְּבֵית דִּינָךְ בְּדִיל לְחַיָיסָא עֲלוֹהִי דְּלָא לְמִקְטְלֵיהּ וְלָא תִתְחַכַּם בְּכֵין יַתִּיר חוּכְמַת רַשִּׁיעַיָּא דְּקָיְמִין בְּדֶרֶךְ וְלָא תְאַלִיף אוֹרְחָתְהוֹן לְמָא דֵין תִצְדֵי יָת אוֹרְחָתָךְ׃

פירוש רש״י
אל תהי צדיק הרבה כשאול שדימה להיות צדיק וריחם על הרשעים: ואל תתחכם יותר לדון ק״ו של שטות ומה על נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה וכו׳:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony