x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ז׳
יז אַל־תִּרְשַׁע הַרְבֵּה וְאַל־תְּהִי סָכָל לָמָּה תָמוּת בְּלֹא עִתֶּךָ׃ 17 Nie bądź zbyt grzeszny ani zbyt głupi: dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać?
JPS Tanach:
Be not overmuch wicked, neither be thou foolish; why shouldest thou die before thy time?
תרגום קהלת
לָא תְהָךְ בָּתַר הִרְהוּר לִבָּךְ לְאִתְחַיָּבָא סַגִּי וְלָא תִרְחַק אוֹרְחָךְ מִן בֵּית אוּלְפַן אוֹרָיְתָא דַּיָי לְמֶהֱוֵי שָׁטְיָא לְמָא דֵין אַנְתְּ גָּרִים מוֹתָא לְנַפְשָׁךְ וְיִתְקַצְּרוּן שְׁנֵי חַיָּךְ לִמְמָת עַד דְלָא מְטָא זִמְנָךְ לִמְמָת׃

פירוש רש״י
אל תרשע הרבה אפי׳ רשעת מעט אל תוסיף להרשיע: למה תמות בלא עתך כשאול שנאמר (ד״ה א י) וימת שאול במעלו אשר מעל בנוב עיר הכהנים ובעמלק:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony