x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ז׳
כב כִּי גַּם־פְּעָמִים רַבּוֹת יָדַע לִבֶּךָ אֲשֶׁר גַּם־את [אַתָּה] קִלַּלְתָּ אֲחֵרִים׃ 22 Wie bowiem twoje serce, że i ty często złorzeczyłeś innym.
JPS Tanach:
for oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others.
תרגום קהלת
אֲרוּם חָזֵי לָךְ לְמִצְדַּק יָת דִּינָא בִּזְמָן דִי יְלוֹט לָךְ גְּבַר דְּלֵית דִּכְוָתָךְ דְּאַף זִמְנִין סַגִּיאִין יְדַע לִבָּךְ דְּאַף אַנְתְּ הֲוֵיתָא לָטֵי גּוּבְרִין אוֹחֲרָאִין׃
Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony