x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ז׳
כט לְבַד רְאֵה־זֶה מָצָאתִי אֲשֶׁר עָשָׂה הָאֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם יָשָׁר וְהֵמָּה בִקְשׁוּ חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים׃ 29 Wszelako zważ to: Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami.
JPS Tanach:
Behold, this only have I found, that God made man upright; but they have sought out many inventions.
תרגום קהלת
לְחוֹד חֲזֵי דֵין אַשְׁכָּחִית דִי עֲבַד יְיָ יָת אָדָם קַדְמָאָה תָּקִין קֳדָמוֹי וְזַכַּאי וְחִוְיָא וְחַוָּה [אִינְהוּ] אַטְעֲיוּ לְמֵיכַל מִן פֵּירַיָא דְאִילָנָא דְאָכְלִין פֵּירוֹי חַכִּימִין לְמִדַּע בֵּין טָב לְבִישׁ וְגָרְמוּ לְאִסְתַּקָּפָא עֲלוֹהִי יוֹם מוֹתָא וּלְכָל דָרֵי עַלְמָא וְאִנּוּן תְּבָעוּ לְמַשְׁכַּח חֶשְׁבּוֹנִין סַגִּיאִין בְּגִין לְאַיְתָאָה מַחְתָא עַל דַיָירֵי אַרְעָא׃

פירוש רש״י
לבד ראה זה מצאתי שבאה לעולם תקלה על ידה: אשר עשה הקב״ה את האדם הראשון ישר: והמה משנזדווגה לו חוה אשתו ונעשו שנים ונקראו המה: בקשו חשבונות רבים מזימות ומחשבות של חטא כך נדרש במדרש:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony