x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ז׳
ג טוֹב כַּעַס מִשְּׂחוֹק כִּי־בְרֹעַ פָּנִים יִיטַב לֵב׃ 3 Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze.
JPS Tanach:
Vexation is better than laughter; for by the sadness of the countenance the heart may be gladdened.
תרגום קהלת
טָב רְגִז דִּרְגַז מָרֵי עַלְמָא עַל צַדִּיקַיָּא בְּעַלְמָא הָדֵין מִן חוֹכָא דִי הוּא מְחָיֵךְ עִם רַשִּׁיעַיָּא אֲרוּם בְּאַבְאָשׁוּת אַפֵּי שְׁכִינְתָא אָתֵי בַּצּוּרְתָּא וּפוּרְעָנוּתָא בְּעַלְמָא בְּגִין לְאוֹטָבָא לֵב צַדִּיקַיָּא וִיצַלַן קֳדָם מָרֵי עָלְמָא דְּהוּא מְרַחֵים עֲלַוֵיהוֹן׃

פירוש רש״י
טוב כעס משחוק מי שרודפת מדת הדין אחריו אל יצטער טוב היה להם לדור המבול אם הראה הקב״ה פנים זעומות על עבירות שבידם משחוק ששחק עמהם שאילו הראה להם קימעא רוע פנים היו חוזרים למוטב, טוב היה לאדוניהו אם עצבו אביו על כל עבירה שהיה עושה משחוק שהראה לו ובסוף נהרג עליו: ייטב לב יהפוך לב האדם להטיב דרכיו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony