x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ז׳
ד לֵב חֲכָמִים בְּבֵית אֵבֶל וְלֵב כְּסִילִים בְּבֵית שִׂמְחָה׃ 4 Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela.
JPS Tanach:
The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.
תרגום קהלת
לִבְּהוֹן דְּחַכִּימַיָּא אָנֵן עַל חָרְבַּן בֵּית מוּקְדְּשָׁא וִעָצֵיב עַל גָּלוּת בֵּית יִשְׂרָאֵל וְלֵב שָׁטְיָא בְּחֶדְוַת בֵּית לִיצָנוּתְהוֹן אָכְלִין וְשָׁתַן וּמִתְפַּנְּקִין וְלָא יִתְבוּן עַל לִבְּהוֹן סִגּוּף אֲחֵיהוֹן׃

פירוש רש״י
לב חכמים בבית אבל מחשבתם על יום המיתה: ולב כסילים בבית שמחה אין חרדים מיום המיתה ולבם בריא כאולם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony