x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת קהלת
פרק ז׳
ח טוֹב אַחֲרִית דָּבָר מֵרֵאשִׁיתוֹ טוֹב אֶרֶךְ־רוּחַ מִגְּבַהּ־רוּחַ׃ 8 Lepszy jest koniec sprawy, niż jej początek, lepszy jest człowiek cierpliwy niż pyszałek.
JPS Tanach:
Better is the end of a thing than the beginning thereof; and the patient in spirit is better than the proud in spirit.
תרגום קהלת
טָב סוֹף עִסְקָא מִן שֵׁירוּיָהּ דִּבְשֵׁירוּיָהּ לָא אִשְׁתְּמוֹדַע לִגְבַר מַה דַּעֲתִיד לְמֶהֱוֵי בְּסוֹפֵיהּ אֱלָהֵין סוֹף מִלְּתָא טָב אִשְׁתְּמוֹדַע לִגְבַר דְּטָב הוּא וְטָב [מִן] קֳדָם יְיָ גְּבַר דִי שַׁלִיט בְּרוּחֵיהּ וּמְחַבֵּשׁ יִצְרֵיהּ מִגְּבַר דְּאָזִיל בְּגַּסּוּת רוּחֵיהּ׃

פירוש רש״י
טוב אחרית דבר מראשיתו כמשמעו בראשית הדבר אין אנו יודעים מה יהא בסופו אבל כשאחרי׳ טוב נגמר בטובה, דבר אחר טוב אחרית דבר מראשיתו בזמן שהוא מראשיתו טוב שנתכוונו לטובה כשהתחילו בו רבי מאיר הוי קאים ודריש כוליה מילתא באלישע בן אבויה במדרש קהלת: ארך רוח המאריך רוגזו ואינו ממהר לריב:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony